KAPE: Głęboka termomodernizacja daje efekt ograniczenia zużycia energii cieplnej o ponad 85%

Wrz 18 2018

KAPE: Głęboka termomodernizacja daje efekt ograniczenia zużycia energii cieplnej o ponad 85%

W ostatnich latach zawrotną karierę robi pojęcie głębokiej termomodernizacji. Jak ją zdefiniować? Poprosiliśmy o to KAPE- partnera tegorocznej edycji konferencji „ Drugie Zycie Budynków. Polska i CEE”.

 

Głęboka termomodernizacja

 

W ostatnich latach zawrotną karierę robi pojęcie głębokiej termomodernizacji, jednak do chwili obecnej nie ma jego ujednoliconej definicji. Według specjalistów KAPE za budynek poddany głębokiej termomodernizacji można uznać obiekt, który spełnia obecnie obowiązujące wymagania dla budynków nowych, opisane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, ale także taki, który spełnia wymagania jak dla budynków nowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

 

Według opracowania pt.: Strategia modernizacji budownictwa: mapa drogowa 2050, głęboka termomodernizacja to zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Ich zakres określany jest także na poziomie optymalnym z punktu widzenia ekonomicznego.

 

Można także przyjąć bardziej ogólną definicję: modernizację dającą efekt ograniczenia zużycia energii cieplnej o ponad 85% także można nazwać głęboką termomodernizacją.

0 Comments
Share Post
bluevine
anna.kruszewska@bluevine.pl
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.