Stara drukarnia, ul. Gdańska 130, Łódź

Śniadanie biznesowe Łódź – 26 września 2019

Przed nami czwarte spotkanie z cyklu regionalnych śniadań biznesowych Inicjatywy Drugie Życie Budynków. Po Lublinie, Wrocławiu i Trójmieście przyszedł czas na Łódź. Już 26 września w historycznych murach Starej Drukarni rozmawiać będziemy o zmianach globalnych i ich wpływie na rynek nieruchomości. O tym, jak na naszych oczach zmieniamy podejście, oczekiwania i przyzwyczajenia odnośnie przestrzeni zarówno tej do pracy jak i do życia. Inaczej pracujemy, inaczej spędzamy czas wolny. Czy zmiany jakie zachodzą w naszej mentalności wyciskają piętno również na decyzje inwestorów, architektów i samorządów w kwestii planowania funkcji nowych i przekształcanych budynków? W jakim stopniu zmieniają rynek nieruchomości i przestrzeń miejską? Wojtek Ławniczak z Very Human pokaże nam, jak dostrzec w nadmiarze informacji już nie tylko sygnały ale nawet symptomy nadchodzących zmian, by nie ignorować ich a właśnie na nich budować swoją przewagę konkurencyjną. Joanna Mroczek i Renata Kamińska z CBRE zbiorą najświeższe dane z rynku nieruchomości by zderzyć je z globalnymi trendami. Na liczbach pokażą nam, w jakim stopniu polski rynek podąża za zmianami, jakie zachodzą w naszej mentalności. Na co muszą być gotowe samorządy, by zarządzane przez nich miasta nie tylko odpowiadały na potrzeby mieszkańców ale także je stymulowały, wyprzedzały? W jakim stopniu powinniśmy opierać się na rozwiązaniach innych, a w jakim wypracowywać swoje własne, autorskie? Jak poradzić sobie z zabudową już istniejąca? Jakie ścieżki dialogu wpracować na linii miasto – inwestor, by były postrzegane jako wartość a nie jako „problem” do zagospodarowania? Jak je przekształcać, by odpowiadały na potrzeby obecnych i przyszłych najemców? Jak podejść do inwestycji, by nie tylko ożywiała mury, ale miała wypływ na jej otoczenie i mieszkańców? Czy podejmując decyzje o rewitalizacji danego obszaru patrzymy na miasto całościowo, by decyzje o przekształcaniu budynków były uzupełnieniem oferty miasta a nie były jedynie podyktowane chwilową moda? Do dyskusji zaprosiliśmy inwestorów, deweloperów, właścicieli obiektów, doradców, architektów, samorządowców, konserwatora, by poznać potrzeby i oczekiwania każdej z tej grup. Merytorycznie wymieniać się informacjami by wspólnie zmieniać miasta skutecznie i mądrze, by na długo pozostawały atrakcyjne dla swoich mieszkańców.
Do dyskusji zapraszamy wspólnie z Partnerami: Miastem Łodzią, Nieruchomościami Orange, Starą Drukarnią, CBRE i Soletanche Polska. Patronat nad wydarzeniem objęły targi MIPIM.
Program

9.00 – 9.30 Rejestracja gości

9.30 – 10.00 Śniadanie i Networking

10.00 – 10.10 Powitanie gości: Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi

10.10 – 10.20 Kilka słów o Starej Drukarni, Gospodarz Miejsca: Marta Zgłobicka, Prezes Zarządu, Stara Drukarnia

10.20 – 10.35 Drugie Życie Budynków.
Prezentacja: Małgorzata Stochmal, Kierownik Projektu Nieruchomości Orange Polska

10.35 – 10.55 Jak będziemy mieszkać, pracować, spędzać wolny czas w mieście a jak podróżować? Przekrojowe spojrzenie na społeczeństwo i jego dynamicznie zmieniające się potrzeby.

Prezentacja: Wojciech Ławniczak, Very Human Services

10.55 – 11.15 Czy polski rynek nieruchomości nadąża za zmianami w naszej mentalności? Globalne trendy a rynek lokalny.

Prezentacja: Joanna Mroczek, Senior Director, Head CEE of Research & Marketing, CBRE

11.15 – 12.10 XIX – wieczne obiekty zabytkowe – możliwość adaptacji dającej szansę na ich przetrwanie czy mumifikacja prowadzącą do ich unicestwienia?

Prezentacja otwierająca dyskusję:
Rewitalizacja zaczyna się od solidnych fundamentów – dlaczego warto zaangażować geotechników jeszcze w trakcie prac projektowych? Dlaczego to się opłaca? – Paweł Świętochowski, Kierownik Działu Konstrukcji Żelbetowych, Soletanche Polska

Panel dyskusyjny:

  • Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi
  • Prof. Marek Janiak, architekt miasta Łodzi
  • Prof. Robert Sobański, Wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów
  • Joanna Szpyra, Manager ds. Kluczowych Klientów, Nieruchomości Orange
  • Paweł Świętochowski, Kierownik Działu Konstrukcji Żelbetowych, Soletanche Polska

12.10 – 13.00 Dobre przykłady rewitalizacji we współpracy z Konserwatorem Zabytków.

Panel dyskusyjny:

  • Kamila Kwiecińska – Trzewikowska, Miejski Konserwator Zabytków
  • Katarzyna Kubicka, Regional Director, Office & Hotel Projects Department, Echo Investment S.A.
  • Rafał Leśniak, Właściciel, Budomal 360
  • Krzysztof Czarnecki, Prezes, BaseCamp Student
  • Mikołaj Gauer, Prezes Zarządu, Melissa

Moderator: Renata Kamińska, Associate Director, High Street Retail, CBRE

13.00 – 13.10 Q&A

13.10  Networking

Rejestracja

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bluevine Consulting moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w związku z realizacją wysłanego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Bluevine Consulting z siedzibą w Warszawie (02-026), ul. Raszyńska 15/8.
2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. rejestracja na wydarzenie oraz założenie indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych, zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez Bluevine Consulting
b. weryfikacja tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie wydarzenie, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
c. marketing usług i komunikowanie się przez Bluevine Consulting z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej i/lub elektronicznej
d. udostępnienie danych organizatorom i partnerom wydarzenia w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.
e. prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
f. obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.

5. Osoba rejestrująca się i zakładająca konto uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem: http://bluevine.pl/polityka-prywatnosci/.
Organizator
Inicjator / Partner Strategiczny
Współorganizator
Gospodarz miejsca
Partner Merytoryczny
Partner
Partner Medialny